Serwis regałów

 

Zapewniamy szybką i kompleksową obsługę serwisową regałów magazynowych Kardex Remstar. Nasi technicy serwisu posiadają długoletnie doświadczenie w naprawach, konserwacji oraz montażu regałów.  Jednocześnie nasza wiedza ciągle jest poszerzana o nowe rozwiązania na rynku, dzięki  ścisłej współpracy  z wiodącymi na rynku producentami regałów. Przeglądy regałów magazynowych wykonujemy zarówno na miejscu u klienta, jak i telefonicznie. (tylko na miejscu) Telefonicznie/ zdalnie można naprawić maszynę. Dostosowujemy serwis do indywidualnych potrzeb i dobieramy metodę, która pozwoli jak najszybciej rozwiązać ewentualne problemy.

 

Naszym klientom jesteśmy w stanie zaoferować konkurencyjny czas reakcji serwisu, a także pomoc zdalną dzięki której nasi Klienci zaoszczędzają czas i pieniądze co wpływa na poprawę płynności produkcji i funkcjonalności zakładów.
Nasza firma zajmuje się serwisem automatycznych regałów Kardex Remstar.

Usługi serwisowe obejmują:

 

 • Prace u klienta
 • Przeglądy prewencyjne – roczne
 • Przeglądy FirePro (system gaśniczy)
 • HelpDesk (pomoc telefoniczna)

Gwarantujemy najwyższą jakość usług, a także konkurencyjne ceny.

 

Przeglądy regałów

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. oraz znowelizowana norma europejska EN 15635 regulują w sposób jednoznaczny kwestie związane z utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego regałów magazynowych.

Norma europejska EN 15635 nakłada obowiązek prowadzenia regularnych inspekcji stanu technicznego konstrukcji regałowych przez podmioty eksperckie, z zachowaniem określonych procedur kontroli i rejestracji zdarzeń. Inspekcje powinny być przeprowadzone cyklicznie. W zależności od intensywności eksploatacji regałów raz na 6 lub raz na 12 miesięcy. Takie czynności wpływają na ograniczenie powstawania uszkodzeń lub zniszczeń składowanych towarów lub wypadków pracujących osób. Dlatego tak istotny jest oferowany przez nas przegląd regałów Kardex i Modula. Jesteśmy w stanie dokonać właściwej oceny stanu technicznego regałów, które od lat dystrybuujemy na terenie Polski. W szeregach naszej firmy zatrudniamy jedynie wysokiej klasy specjalistów.

 

Zakres wykonywanych czynności serwisowych:

 

 • Ocena stanu technicznego regału Kardex Remstar:
  • stan ram, stężeń, belek nośnych między innymi: odchylenia od pionu, ugięcia, wgniecenia, kontrola pęknięć spoin w połączeniach spawanych.
  • stan połączeń stopy z podłożem i belki nośnej ze słupem.
  • ocena stanu i efektywności elementów tj. połączeń stopy z podłożem i belki nośnej ze słupem
  • ogólna identyfikacja uszkodzeń i nieprawidłowości.
 • Sprawdzenie poprawności montażu.
 • Kontrola systemów bezpieczeństwa personalnego (regały automatyczne).
 • Weryfikacja dokumentacji i oznakowania.

Po dokonanym przeglądzie regałów magazynowych wystawiamy protokół z przeglądu stanu technicznego z zestawieniem ewentualnych uszkodzonych elementów regałowych do wymiany, z zaobserwowanymi nieprawidłowościami oraz zaleceniami pokontrolnymi. Wszystkie sprawdzone regały zostają oklejone znacznikami. Na życzenie Klienta przedstawiamy ofertę na usunięcie wszystkich nieprawidłowości zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z przeglądu regałów Kardex. Jesteśmy w stanie w szybkim czasie uporać się ze wszystkimi usterkami i przywrócić regały do właściwego stanu.

Decydując się na przegląd regałów magazynowych, spełnia się prawny obowiązek. Jednak nawet jeżeli serwis nie byłby wymogiem określonym przez prawo, wykonanie go powinno leżeć w gestii każdego przedsiębiorcy. Regularne przeglądy automatycznych regałów Kardex zapewniają bezpieczeństwo pracownikom i przyczyniają się do zachowania ciągłości funkcjonowania zakładu pracy. W ten sposób można zabezpieczyć się przed wieloma awariami czy ryzykownymi sytuacjami. Przegląd jest też wstępem do serwisu regałów Kardex czy też konstrukcji innego typu. Po wykryciu i sklasyfikowaniu usterek można przystąpić do ich naprawy.

 

Nasza firma gwarantuje kompleksowy pakiet wymienionych powyżej usług w zakresie maszyn firmy Kardex Remstar, a konkretniej modeli takich, jak:

 

Kardex Remstar:

 • Shuttle XP
 • Shuttle NT
 • Megalift
 • Megamat RS350/RS650

 

Dlaczego wykonuje się przeglądy regałów magazynowych?

 

Pomijając już fakt, że przeglądy tego typu są obowiązkowe, mogą one przyczynić się do wygenerowania sporych oszczędności. Sprzęt poddawany regularnym przeglądom i serwisom rzadziej ulega awariom. Tym samym, mniej wydaje się na naprawy. Przegląd chroni mienie i pracowników, którzy pracując wśród wadliwych regałów, mogliby paść ofiarą wypadku. Jeżeli dociekaliby swoich praw i odszkodowania, a wykazaliby, że wypadek spowodowany został przez konstrukcję, która nie była poddana przeglądowi, wygenerowałoby to dla przedsiębiorstwa dodatkowe koszty. Dlatego prewencyjnie warto się zabezpieczyć i sumiennie podchodzić do obowiązkowych przeglądów. Skontaktuj się z nami i zamówi wizytę już dziś.

facebook
youtube
e-mail