Automatyczny system składowania małych ładunków

automatyczny system skladowania

Zautomatyzowane systemy przechowywania i odbioru (AS/RS), typ jednopiętrowy Miniload

to idealne rozwiązanie dla magazynowania drobnych towarów

(zazwyczaj kartonów o ładunkach od 5 do 300 kg/jednostka.)

  1. Towar obsługiwany jest automatycznie przez bezzałogowe dźwigi AS/RS.
  2. Układnice prowadzone zarówno na szczycie jak i dnie, odbierają ładunek z ich miejsca w regale.
  3. Przenoszą je do miejsca odbioru lub dostarczają bezpośrednio na taśmociąg odbiorczy.

AS/RS wyposażony jest w widelce teleskopowe, z uchwytami bocznymi lub z systemem ekstrakcyjnym.

Towar

W budowie regału znaczącą role odgrywa kształt i jakość towaru (karton/kosz plastikowy). Szerokość, głębokość i wysokość pojemnika określają wymiary jednego poziomu.

Można łączyć różne rozmiary pojemników.

Regały półkowe magazynowe