Servis regálů Kardex Remstar

Poskytujeme rychlou a komplexní servisní podporu pro naše zařízení a sklady Kardex Remstar. Naši servisní technici mají dlouholeté zkušenosti v oblasti oprav, údržby a montáže regálů. Současně se naše znalosti neustále rozšiřují o nová řešení na trhu díky úzké spolupráci s vedoucími výrobci regálů.

Jsme schopni nabídnout našim klientům konkurenční dobu odezvy, stejně jako pomoc na dálku, díky níž naši klienti ušetří čas a peníze, což zlepšuje hladkost výroby a funkčnost závodů.

Garantujeme nejvyšší kvalitu služeb i konkurenční ceny.

Prohlídky regálů Kardex Remstar

Nařízení ministra práce a sociální politiky ze dne 26.09.1997 a revidovaná evropská norma EN 15635 jednoznačně řeší otázky týkající se zachování správného technického stavu skladovacích regálů.

Evropská norma EN 15635 ukládá povinnost provádět pravidelné kontroly technického stavu regálových konstrukcí a odborných subjektů se zachováním zvláštních postupů pro kontrolu a evidenci událostí. Kontroly by měly být prováděny cyklicky. V závislosti na intenzitě provozu regálů jednou za 6 nebo jednou za 12 měsíců. Tyto činnosti mají vliv na snížení poškození nebo zničení skladovaného zboží nebo nehod pracujících osob.

Rozsah prováděných servisních činností:

 

 • Posouzení technického stavu regálu:
  • stav rámů, podpěr, podpěrných nosníků, mimo jiné: odchylky od svislého úhlu, průhyby, vhnětení, kontrola prasklin ve svarových spojích.
  • stav připojení nohy se zemí a nosníku se sloupem.
  • posouzení stavu a účinnosti prvků, tj. spojení nohy se zemí a nosníku se sloupem.
  • obecná identifikace poškození a nesrovnalostí.
 • Kontrola správnosti montáže.
 • Kontrola personálního bezpečnostního systému (automatické regály).
 • Kontrola dokumentace a označení.

Po prohlídce regálů vydáme protokol o kontrole technického stavu se seznamem případných poškozených prvků regálů k výměně, se zjištěnými nesrovnalostmi a doporučeními po kontrole. Všechny kontrolované regály jsou označeny značkami.

Na žádost zákazníka předkládáme nabídku na odstranění všech nesrovnalostí v souladu s doporučeními obsaženými v inspekční zprávě regálů.

facebook
youtube
e-mail