Regały paletowe wjezdne

regaly wjezdne

Wyeliminowanie korytarzy roboczych w regałach paletowych wjezdnych pozwala na przechowywanie dużych ilości palet i zwiększenie powierzchni użytkowej w porównaniu z konwencjonalnymi systemami składowania. Regały wjezdne paletowe zapewniają bezpieczne układanie towarów, które są zbyt delikatne lub niestabilne by można było je ustawiać jeden na drugim.

System paletowy Stow Pal Rack jest szczególnie odpowiedni do budowania instalacji regałów paletowych wjezdnych. Przy szerokości słupa do 140 mm, Stow może budować bardzo wysokie instalacje tego typu regałów.

Najważniejsze cechy regałów paletowych wjezdnych

  • Ramiona regału paletowego wjezdnego charakteryzują się dużą sztywnością oraz szybką i łatwa instalacją,
  • Poziomy szyn paletowych w każdym tunelu są do ustalenia indywidualnie w zależności od potrzeb,
  • Szyny paletowe łączą dużą wytrzymałość z doskonałym prowadzeniem palet,
  • Regały wjezdne są ładowane i rozładowywane zgonie z zasada LIFO (ostatni wchodzi, pierwszy wychodzi),
  • Instalacje przejezdne są ładowane i rozładowywane zgodnie z zasada FIFO (pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi),
  • W celu podwyższenia bezpieczeństwa zaleca się szyny prowadzące w regałach wjezdnych dla wózka paletowego lub palety.

Regały paletowe rzędowe