Przeglądy regałów magazynowych Kardex Remstar

Serwis i przeglądy maszyn B2B SYSTEM

Nasza firma zajmuje się serwisem automatycznych regałów Kardex Remstar.

Usługi serwisowe obejmują:

 

 • Prace u klienta
 • Przeglądy prewencyjne – roczne
 • Przeglądy FirePro (system gaśniczy)
 • HelpDesk (pomoc telefoniczna)

Sprzedaż systemów magazynowych i urządzeń przemysłowych to nasza domena. Oprócz tego organizujemy szkolenia i przeprowadzamy okresowe kontrole sprzętu. Zapewniamy szybką i kompleksową obsługę serwisową optymalizujących pracę i bezpieczeństwo produktów Kardex Remstar. Do popularnych rozwiązań tej firmy należą przede wszystkim regały automatyczne. Serwis maszyn Kardex Remstar eliminuje uszkodzenia i awarie oraz przywraca urządzenia do pracy. Nasi technicy serwisu mają długoletnie doświadczenie w naprawach, konserwacji oraz montażu systemów magazynowych. Jednocześnie nasza wiedza ciągle jest poszerzana o nowe rozwiązania, dzięki ścisłej współpracy z wiodącymi na rynku producentami. Przeglądy i serwis regałów magazynowych wykonujemy na miejscu u klienta. Telefonicznie/ zdalnie można naprawić maszynę. Dostosowujemy działania naprawcze systemów Kardex Remstar do indywidualnych potrzeb i dobieramy metodę, która pozwoli jak najszybciej rozwiązać ewentualne problemy.

Naszym klientom jesteśmy w stanie zaoferować konkurencyjny czas reakcji, a także pomoc zdalną, dzięki której nasi Klienci zaoszczędzają czas i pieniądze, co wpływa na poprawę płynności produkcji i funkcjonalności zakładów. Zdając sobie sprawę, że zaletą regałów automatycznych jest poprawa wydajności pracy, na sygnały od naszych Klientów reagujemy tak szybko, jak tylko to możliwe. W ten sposób świadczone przez nasz zespół przeglądy regałów magazynowych przekładają się na wyższe zyski osiągane z działalności. Nasza firma zajmuje się serwisem automatycznych regałów Kardex Remstar.

Gwarantujemy najwyższą jakość usług,
a także konkurencyjne ceny.

Serwis regałów Kardex Remstar

 

Kontrola sprzętu w magazynie regulowana jest odpowiednimi przepisami. Z tego też względu sprawa serwisu maszyn Kardex Remstar, jak i wszystkich innych rozwiązań stosowanych w magazynach, jest tak ważna. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. oraz znowelizowana norma europejska EN 15635 regulują w sposób jednoznaczny kwestie związane z utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego regałów magazynowych. Podlegają temu oczywiście również systemy automatyczne. Norma europejska EN 15635 nakłada obowiązek prowadzenia regularnych inspekcji stanu technicznego konstrukcji regałowych przez podmioty eksperckie, z zachowaniem określonych procedur kontroli i rejestracji zdarzeń. Inspekcje powinny być przeprowadzone cyklicznie. W zależności od intensywności eksploatacji sprzętów magazynowych inspekcje powinny być przeprowadzane raz na 6 lub raz na 12 miesięcy. Takie czynności wpływają na ograniczenie powstawania uszkodzeń lub zniszczeń składowanych towarów lub wypadków pracujących osób. Kontrola ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ciągłości i bezpieczeństwa pracy. Dlatego tak istotny jest oferowany przez nas przegląd wyposażenia Kardex i Modula. Jesteśmy w stanie dokonać właściwej oceny stanu technicznego regałów i maszyn, które od lat dystrybuujemy na terenie Polski. W szeregach naszej firmy zatrudniamy jedynie wysokiej klasy specjalistów. Profesjonalny serwis regałów magazynowych pozwala mieć pewność, że sprzęty prawidłowo spełniają swoją funkcję. Przegląd umożliwia również wykrycie ewentualnych usterek, dzięki czemu można je w porę usunąć.

 

Regały magazynowe Kardex – zakres serwisu

 

Prace serwisowe automatycznych systemów magazynowych typu Remstar składają się z kilku etapów. Obejmują one następujące czynności.

 1. Ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów regałów firmy Kardex:
  • ram, stężeń, belek nośnych; sprawdzamy m.in. odchylenie od pionu, ugięcia, wgniecenia, a także kontrolujemy pęknięcia spoin w połączeniach spawanych;
  • połączeń stopy z podłożem i belki nośnej ze słupem, biorąc pod uwagę ich efektywność.
 2. Ogólną identyfikację uszkodzeń i nieprawidłowości w funkcjonowaniu regałów i maszyn.
 3. Sprawdzenie poprawności montażu.
 4. Kontrolę systemów bezpieczeństwa personalnego (systemy automatyczne).
 5. Weryfikację dokumentacji i oznakowania.

Po dokonanym przeglądzie systemów magazynowych Kardex wystawiamy protokół przeglądu stanu technicznego z zestawieniem ewentualnych uszkodzonych elementów regałowych do wymiany, z zaobserwowanymi nieprawidłowościami oraz zaleceniami pokontrolnymi. Właściciele firm powinni przechowywać tego rodzaju dokumentację. Wszystkie sprawdzone regały i maszyny zostają oklejone znacznikami. Na życzenie Klienta przedstawiamy ofertę na usunięcie wszystkich nieprawidłowości zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole przeglądu regałów Kardex. Jesteśmy w stanie w szybkim czasie uporać się z ze wszystkimi usterkami i przywrócić sprzęt Remstar do właściwego stanu.

 

Dlaczego wykonuje się przeglądy regałów magazynowych?

 

Decydując się na przegląd regałów magazynowych Kardex, spełnia się prawny obowiązek. Jednak nawet jeżeli serwis nie byłby wymogiem określonym przez prawo, wykonanie go powinno leżeć w gestii każdego przedsiębiorcy. Regularne kontrole automatycznych systemów Remstar zapewniają bezpieczeństwo pracownikom i przyczyniają się do zachowania ciągłości funkcjonowania zakładu pracy. W ten sposób można zabezpieczyć się przed wieloma awariami czy ryzykownymi sytuacjami, które wynikają z nieprawidłowości w działaniu maszyn. Przegląd jest też wstępem do przeprowadzenia serwisu nie tylko regałów firmy Kardex, ale też konstrukcji innego typu. Po wykryciu i sklasyfikowaniu usterek można przystąpić do ich naprawy.

Nasza firma gwarantuje kompleksowy pakiet wymienionych powyżej usług w zakresie serwisowania maszyn produkcji Kardex Remstar, a konkretniej modeli Remstar takich, jak:

Kardex Remstar:

 • Shuttle XP
 • Shuttle NT
 • Megalift
 • Megamat RS350/RS650

Dlaczego wykonuje się przeglądy regałów magazynowych?

Inne argumenty przemawiające za przeprowadzaniem kontroli sprzętu

 

Dlaczego jeszcze warto przeprowadzać inspekcję wyposażenia magazynowego? Pomijając już fakt, że przeglądy regałów i maszyn tego typu są obowiązkowe, mogą one przyczynić się do wygenerowania sporych oszczędności. Sprzęt poddawany regularnym kontrolom, przeglądom i serwisowi rzadziej ulega awariom. Tym samym, mniej wydaje się na naprawy. Przegląd chroni mienie i pracowników, którzy pracując wśród wadliwych regałów, mogliby paść ofiarą wypadku. Jeżeli dociekaliby swoich praw i odszkodowania, a wykazaliby, że wypadek spowodowany został przez konstrukcję, która nie była poddana kontroli, przeglądowi, wygenerowałoby to dla przedsiębiorstwa dodatkowe koszty. Dlatego prewencyjnie warto się zabezpieczyć i sumiennie podchodzić do obowiązkowych przeglądów sprzętu magazynowego regałów magazynowych Kardex, w tym automatycznych modeli z serii Remstar.

Skontaktuj się z nami i zamów wizytę już dziś.

B2BSYSTEM facebook
B2BSYSTEM kontakt