Przeglądy regałów magazynowych Kardex Remstar

Serwis i przeglądy maszyn B2B SYSTEM

Nasza firma zajmuje się serwisem automatycznych regałów Kardex Remstar.

Usługi serwisowe obejmują:

 

 • Prace u klienta
 • Przeglądy prewencyjne – roczne
 • Przeglądy FirePro (system gaśniczy)
 • HelpDesk (pomoc telefoniczna)

Zapewniamy szybką i kompleksową obsługę serwisową regałów magazynowych Kardex Remstar. Nasi technicy serwisu posiadają długoletnie doświadczenie w naprawach, konserwacji oraz montażu regałów magazynowych. Jednocześnie nasza wiedza ciągle jest poszerzana o nowe rozwiązania na rynku, dzięki  ścisłej współpracy  z wiodącymi na rynku producentami regałów. Przeglądy i serwis regałów magazynowych wykonujemy zarówno na miejscu u klienta, jak i telefonicznie. (tylko na miejscu) Telefonicznie/ zdalnie można naprawić maszynę. Dostosowujemy serwis regałów Kardex do indywidualnych potrzeb i dobieramy metodę, która pozwoli jak najszybciej rozwiązać ewentualne problemy.

 

Naszym klientom jesteśmy w stanie zaoferować konkurencyjny czas reakcji serwisu, a także pomoc zdalną dzięki której nasi Klienci zaoszczędzają czas i pieniądze co wpływa na poprawę płynności produkcji i funkcjonalności zakładów. W ten sposób świadczone przez nasz zespół przeglądy regałów magazynowych przekładają się na wyższe zyski osiągane z działalności.

Gwarantujemy najwyższą jakość usług,
a także konkurencyjne ceny.

Serwis regałów Kardex Remstar

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. oraz znowelizowana norma europejska EN 15635 regulują w sposób jednoznaczny kwestie związane z utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego regałów magazynowych.

Norma europejska EN 15635 nakłada obowiązek prowadzenia regularnych inspekcji stanu technicznego konstrukcji regałowych przez podmioty eksperckie, z zachowaniem określonych procedur kontroli i rejestracji zdarzeń. Inspekcje powinny być przeprowadzone cyklicznie. W zależności od intensywności eksploatacji regałów magazynowych raz na 6 lub raz na 12 miesięcy. Takie czynności wpływają na ograniczenie powstawania uszkodzeń lub zniszczeń składowanych towarów lub wypadków pracujących osób. Dlatego tak istotny jest oferowany przez nas przegląd regałów Kardex i Modula. Jesteśmy w stanie dokonać właściwej oceny stanu technicznego regałów, które od lat dystrybuujemy na terenie Polski. W szeregach naszej firmy zatrudniamy jedynie wysokiej klasy specjalistów. Profesjonalny serwis regałów magazynowych pozwala mieć pewność, że sprzęty prawidłowo spełniają swoją funkcję. Przegląd umożliwia również wykrycie ewentualnych usterek, dzięki czemu można je w porę usunąć.

 

Regały magazynowe Kardex – zakres serwisu:

 

 • Ocena stanu technicznego regału Kardex Remstar:
  • stan ram, stężeń, belek nośnych między innymi: odchylenia od pionu, ugięcia, wgniecenia, kontrola pęknięć spoin w połączeniach spawanych.
  • stan połączeń stopy z podłożem i belki nośnej ze słupem.
  • ocena stanu i efektywności elementów tj. połączeń stopy z podłożem i belki nośnej ze słupem
  • ogólna identyfikacja uszkodzeń i nieprawidłowości.
 • Sprawdzenie poprawności montażu.
 • Kontrola systemów bezpieczeństwa personalnego (regały automatyczne).
 • Weryfikacja dokumentacji i oznakowania.

Po dokonanym przeglądzie regałów magazynowych Kardex wystawiamy protokół z przeglądu stanu technicznego z zestawieniem ewentualnych uszkodzonych elementów regałowych do wymiany, z zaobserwowanymi nieprawidłowościami oraz zaleceniami pokontrolnymi. Wszystkie sprawdzone regały zostają oklejone znacznikami. Na życzenie Klienta przedstawiamy ofertę na usunięcie wszystkich nieprawidłowości zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z przeglądu regałów Kardex. Jesteśmy w stanie w szybkim czasie uporać się ze wszystkimi usterkami i przywrócić regały do właściwego stanu.

Decydując się na przegląd regałów magazynowych, spełnia się prawny obowiązek. Jednak nawet jeżeli serwis nie byłby wymogiem określonym przez prawo, wykonanie go powinno leżeć w gestii każdego przedsiębiorcy. Regularne przeglądy automatycznych regałów Kardex zapewniają bezpieczeństwo pracownikom i przyczyniają się do zachowania ciągłości funkcjonowania zakładu pracy. W ten sposób można zabezpieczyć się przed wieloma awariami czy ryzykownymi sytuacjami. Przegląd jest też wstępem do serwisu regałów Kardex czy też konstrukcji innego typu. Po wykryciu i sklasyfikowaniu usterek można przystąpić do ich naprawy.

 

Nasza firma gwarantuje kompleksowy pakiet wymienionych powyżej usług w zakresie maszyn firmy Kardex Remstar, a konkretniej modeli takich, jak:

 

Kardex Remstar:

 • Shuttle XP
 • Shuttle NT
 • Megalift
 • Megamat RS350/RS650

 

Dlaczego wykonuje się przeglądy regałów magazynowych?

 

Pomijając już fakt, że przeglądy tego typu są obowiązkowe, mogą one przyczynić się do wygenerowania sporych oszczędności. Sprzęt poddawany regularnym przeglądom i serwisom rzadziej ulega awariom. Tym samym, mniej wydaje się na naprawy. Przegląd chroni mienie i pracowników, którzy pracując wśród wadliwych regałów, mogliby paść ofiarą wypadku. Jeżeli dociekaliby swoich praw i odszkodowania, a wykazaliby, że wypadek spowodowany został przez konstrukcję, która nie była poddana przeglądowi, wygenerowałoby to dla przedsiębiorstwa dodatkowe koszty. Dlatego prewencyjnie warto się zabezpieczyć i sumiennie podchodzić do obowiązkowych przeglądów regałów magazynowych Kardex. Skontaktuj się z nami i zamówi wizytę już dziś.

B2BSYSTEM facebook
B2BSYSTEM kontakt