jotkel-10402-Wozek-do-transportu-po-schodach-2063-b

wozek transportowy 02